Władze spółki

Prezes Zarządu

Krzysztof Długosz


Powołany przez Radę Nadzorczą RESBUD SE na Prezesa Zarządu Spółki 24 kwietnia 2021 roku.

Doświadczenie zawodowe:
Posiada bogate doświadczenie w budowie wartości i rozwoju spółek, którymi zarządza z praktycznym podejściem do wyzwań i zagadnień. Zainicjował powstanie spółek o profilu inżynieryjno budowlanym, które wchodzą dziś w skład holdingu RESBUD SE: Conpol sp. z o.o., którą kieruje od 2013 roku, oraz Uniwersim sp. z o.o., w której pełni funkcję Członka Zarządu od 2014 roku.

Swoje bogate doświadczenie zawodowe zdobył dzięki wieloletniej współpracy z międzynarodowymi korporacjami i przedsiębiorstwami, m.in. kierując spółką, będącą partnerem przy budowie linii energetycznej i przesyłowej 220V, łączącej stację energetyczną HV linia Komsomolskaya – Selikhino – Vanino na zlecenie uralskiej kompanii energetycznej TGK-10. Kierował firmami odpowiedzialnymi za realizację prac budowlanych przy wielkich inwestycjach infrastrukturalnych, takich jak:

 • budowa terminala D na lotnisku Boryspol w Kijowie,
 • rozbudowa i przebudowa międzynarodowego terminalu pasażerskiego na Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II (Kraków – Balice),
 • budowa odcinka drogi S3 Jawor oraz przepustów,
 • budowa węzła autostrady A1 Blachownia,
 • budowa obwodnicy S11 Szczecinek,
 • przebudowa układów torowych odcinka Wrocław – Poznań,
 • roboty budowlane na odcinku kolejowym Kraków – Mydlniki – Kraków Główny,
 • budowa hali przemysłowej w Gliwicach,
 • kompleksu mieszkaniowego w Rybniku .

Wykształcenie:
Absolwent szkoły technicznej ze specjalnością aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka przemysłowa.

Członek Zarządu

Joanna Dyja


Powołana przez Radę Nadzorczą RESBUD SE w skład Zarządu Spółki 24 kwietnia 2021 roku.

Doświadczenie zawodowe:
Joanna Dyja jest związana zawodowo z sektorem bankowym i finansowym od 1992 roku. W latach 2009-2019 była Prezes Zarządu Amathus TFI S.A., prywatnego towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które zarządza aktywami o łącznej wartości kilkuset milionów PLN. W latach 2015-2018 współwłaścicielka spółki Ventus sp. z o.o., która zajmowała się pozyskiwaniem dotacji unijnych na przedsięwzięcia energooszczędne, proekologiczne lub innowacyjne. Wcześniej pracowała m.in. w: Xelion Doradcy Finansowi (2006-2009, jako Team Leader), Deutsche Bank PBC (2003-2006, jako Manager w Departamencie Zarządzania Sprzedażą), Deutsche Bank 24 (2001-2003, jako Dyrektor Regionalny oraz Dyrektor Oddziału,) i Banku Współpracy Regionalnej S.A. Kraków (1992-2001, m.in. jako Dyrektor Oddziału).

Wykształcenie:
Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach (wydział przemysłu, kierunek: społeczno-ekonomiczny), Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, studia podyplomowe – bankowość) oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (Szacowanie nieruchomości – studia podyplomowe).

Rada nadzorcza

Członek Rady Nadzorczej

Anna Jõemets


Wykształcenie:

 • Uniwersytet w Tartu – Magister prawa

Doświadczenie zawodowe:

 • Od 01.09.2017 – Kierownik Działu Prawnego w Magrat Management OÜ
 • Od 01.03.2014 – Prawnik w BrightLaw
 • Od 05.2011 do 03.2014 – prawnik w CosmoConsult OÜ (obszar działalności: rynek nieruchomości w krajach bałtyckich)
 • Od 10.2005 do 05.2011 – Kancelaria notarialna Tea Türnpuu ja Liivi Laos

Doświadczenie w zarządach spółek:

 • OSAÜHING JOFFI-N – członek rady od 13.10.2006
 • Magrat Management OÜ – członek zarządu od 02.05.2018
 • Hansa FinCon Osaühing – jedyny wspólnik i członek zarządu od 15.03.2011
 • Electrobalt OÜ – jedyny udziałowiec i członek zarządu od 07.08.2018
 • AP ENERGOBAU OÜ – akcjonariusz i członek zarządu od 12.10.2018
 • Medicontux OÜ – jedyny wspólnik i członek zarządu od 22.07.2019
Członek Rady Nadzorczej

Alexey Petrov


Wykształcenie:

 • 2007-2012: Ural State University of Law.

Doświadczenie zawodowe:

 • 2014 – obecnie: ENERGOKOMPLIEKT OOO – Kierownik ekspansji,
 • 2013 – obecnie: EU LEX MANAGMENT OÜ – Członek Zarządu,
 • 2013 – obecnie: Delcraft Ehitus OÜ – Członek Zarządu,
 • 2011-2012: „UNAKO-Invest” OOO – Ekspert w Dziale Zarządzania Korporacyjnego,
 • 2010–2011: „UNAKO-Invest” OOO – Radca Prawny,
 • 2008-2010: „Dział Projektów Prawnych” ZAO (SA) – Asystent Prawny.
Członek Rady Nadzorczej

Adam Zaremba


Wykształcenie:
Adam Zaremba jest doktorem habilitowanym w dziedzinie nauk ekonomicznych, który specjalizuje się w dziedzinie finansów. Jest profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz wykładowcą w Montpellier Business School (Francja). Wcześniej był profesorem University of Dubai (ZEA) oraz uczestnikiem wyjazdów i staży badawczych do wielu renomowanych ośrodków, takich jak McMaster University (Kanada), University of Pretoria (RPA) czy Monash University (Australia).

Działalność naukowa:
Jego zainteresowania obejmują rynki finansowe, inwestycje oraz wycenę aktywów w kontekście globalnym. Dorobek naukowy Adama Zaremby obejmuje blisko 100 publikacji w renomowanych, międzynarodowych periodykach naukowych oraz kilka monografii wydanych przez uznane wydawnictwa, takie jak Palgrave Macmillan. Za swoją aktywność naukową był wielokrotnie nagradzany.

Doświadczenie zawodowe:
Obok działalności akademickiej, posiada bogate doświadczenie praktyczne na rynkach finansowych. Przez kilka lat pełnił funkcje zarządzającego i ekonomisty w szeregu krajowych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, m.in. w Saturn TFI S.A., Idea TFI S.A. czy Superfund TFI S.A. Posiada tytuły CFA, FRM, PRM i CAIA, jak również licencję Doradcy Inwestycyjnego.

Do góry